Betingelser og vilkår

1. Betingelser og vilkår for forbrugere2. Betingelser og vilkår for virksomhederBetingelser og vilkår for forbrugere

1.1 Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører aarhuskortet.dk ApS og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.
Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med aarhuskortet.dk ApS.
Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.
Det er dog tilladt for brugere af aarhuskortet.dk frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på aarhuskortet.dk, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

1.2 Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på aarhuskortet.dk gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Aarhuskortet.dk fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.
Aarhuskortet.dk hæfter ikke, hvis et tilbud eller et event ikke lever op til forventninger eller hvis tilbud er udløbet og stadig figurerer på portalen. Tilbuddene skal alene betragtes som vejledende.

1.3 Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under aarhuskortet.dks kontrol. Aarhuskortet.dk er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra aarhuskortets.dks persondatapolitik.

1.4 Persondatapolitik

Aarhuskortet.dk overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldt personoplysningsloven.
I forbindelse med registrering af medlemskab, tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i konkurrencer fra virksomheder tilknyttet aarhuskortet.dk, registreres kun de oplysninger som personen selv har indtastet, så som navn, e-mail-adresse m.v.
Disse almindelige personoplysninger registreres direkte hos aarhuskortet.dk, og videregives ikke til tredjemand.
Oplysningerne anvendes til de formål, som fremgår i forbindelse med registreringen.
Tilmelding og afmelding kan til enhver tid ske i nyhedsbrevet eller ved at skrive til
info@aarhuskortet.dk

1.5 Nyhedsbreve og medlemskab

Ved tilmeldelse til et nyhedsbrev bliver der tilsendt et aktiveringslink til den opgivne mailadresse. Hvis tilmeldelse er sket uretmæssigt eller ved en fejl, så slet mailen.
Som medlem af aarhuskortet.dk vil man modtage et nyhedsbrev ca. 10-12 gange om året.
Indholdet vil være nyheder, konkurrencer, rabatter og events fra både aarhuskortet.dk og de tilknyttede virksomheder.
Der vil forefindes annoncer fra eksterne virksomheder.
Både medlemskab og nyhedsbrev er gratis og uforpligtende.

1.6 Deltagelse i konkurrencer

Vilkår for deltagelse
Hvis du vinder
Vinderne af konkurrencen får direkte besked pr. e-mail eller pr. telefon, og navnene offentliggøres på aarhuskortet.dk, samt i nyhedsbreve fra aarhuskortet.dk og konkurrenceudbyderne.
Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig denne offentliggørelse.
Hvis vinderen ikke kan træffes hverken pr. e-mail eller telefon på udtrækningsdagen, udtrækkes en ny vinder.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
Aarhuskortet.dk kan ikke holdes ansvarlig for trykfejl.

1.7 Priser

Det er gratis for forbrugere at tilmelde sig som medlem af aarhuskortet.dk, og tilmelde sig nyhedbreve fra de tilknyttede virksomheder.

Medlemskab for virksomheder følger de til enhver tid gældende listepriser, og aarhuskortet.dk forbeholder sig retten til at hæve prisen. Hvis dette er tilfældet skal det varsles 1 måned inden ikrafttræden, og kan kun være gældende når den indeværende medlemsperiode er til ende.

Hvis der under et tilbud fremgår en pris kan aarhuskortet.dk ikke holdes ansvarlig, hvis prisen ikke er korrekt eller virksomheden på anden vis misligeholder tilbuddet.

1.8 Opsigelse og afmeldelse

Tilmelding og afmelding af aarhuskortet.dks nyhedsbreve kan til enhver tid ske i nyhedsbrevet eller ved at skrive til info@aarhuskortet.dk. Skal du afmeldes et nyhedsbrev fra en virksomhed, der er medlem af aarhuskortet.dk, skal dette ske til virksomheden og ikke til aarhuskortet.dk.

2. Betingelser og vilkår for virksomheder

2.1 Rettigheder

Alt materiale i forhold til virksomhedsprofiler på dette website er enten leveret af virksomheden eller offentliggjort ifølge aftale med virksomheden.

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører aarhuskortet.dk ApS og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Alt tilsendt materiale behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand medmindre det er aftalt mellem parterne.

Rettighederne til de opsamlede kundemails tilhører alene virksomheden, og ved ophævelse af samarbejdet videregives disse til virksomheden. Der vil ved aftalens ophævelse blive pålagt et administrationsgebyr, som beløber sig til 500 kr. ekskl. moms ved 0 - 1 000 mails, 1000 kr. ekskl. moms ved 1001 - 10.000 mails og 2000 kr. ekskl. moms ved 10.001 - 20.000 mails.

2.2 Ansvar

Det er virksomhedens eget ansvar at virksomhedsprofilen er opdateret, og aarhuskortet.dk kan ikke holdes ansvarlig hvis data er forældet, eller hvis profilen på anden måde ikke er opdateret. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden gentagne gange skriftligt har gjort opmærksom på at profilen skulle ændres.

Hvis aarhuskortet.dk står for databasehåndtering, så skal det hurtigst muligt og uden ophold formidles, hvis en kunde opsiger modtagelse af mail ved at rette henvendelse til virksomheden. Aarhuskortet.dk kan ikke holdes ansvarlig for manglende notifikation.

2.3 Nyhedsbreve

Nyhedsbreve udsendes kun efter aftale med virksomheden. Hvis aarhuskortet.dk står for databasehåndtering, så skal det hurtigst muligt og uden ophold formidles, hvis en kunde opsiger modtagelse af mail ved at rette henvendelse til virksomheden.

Layout til mailskabelon laves i samarbejde med virksomheden, men ved aftalens ophør kan dette ikke overføres til et nyt system da dette er integreret i aarhuskortet.dks system.

Rettighederne til de opsamlede kundemails tilhører alene virksomheden, og ved ophævelse af samarbejdet videregives disse til virksomheden. Der vil ved aftalens ophævelse blive pålagt et administrationsgebyr, som beløber sig til 500 kr. ekskl. moms ved 0 - 1 000 mails, 1000 kr. ekskl. moms ved 1001 - 10.000 mails og 2000 kr. ekskl. moms ved 10.001 - 20.000 mails.

2.4 Afholdelse af konkurrencer

Hvis en virksomhed afholder en konkurrence står denne selv for at tilsende eller overlevere præmien til vinderen.

2.5 Priser

Priser på de forskellige services for virksomheder følger de til enhver tid gældende listepriser. Aarhuskortet.dk forbeholder sig retten til at hæve prisen. Hvis dette er tilfældet skal det varsles 1 måned inden ikrafttræden, og kan kun være gældende når den indeværende medlemsperiode er til ende.

Gælder aftalen en skræddersyet ordning, så fremgår pris og vilkår af ordrebekræftelsen.

Virksomheder betaler for den aftalte periode, og betalingen sker på én gang medmindre andet aftales. Pengene for den aftalte periode eller ydelse refunderes ikke, hvis virksomheden lukker eller af andre årsager afbryder samarbejdet med Aarhus kortet.

2.6 Opsigelse og afmeldelse

Hvis en virksomhed ønsker at afmelde sit profilmedlemskab af aarhuskortet.dk skal dette ske med 14 dages varsel inden udløbet af medlemsperioden.

Gælder aftalen en service der løber i en begrænset periode, så udløber aftalen automatisk når den gældende periode ophører